Trgovački centar “Omega” Lukavac

Adresa: Lukavačkih brigada bb, Lukavac
Spratnost: Prizemlje + 1
Površina: 10.000 m2
Datum primopredaje objekta: 26.8.2005.