Trgovački centar “Omega” Lukavac

Adresa: Lukavačkih brigada bb, Lukavac
Spratnost: Prizemlje + 1
Površina: 10.000 m2
Datum primopredaje objekta: 26.8.2005.

See details
PO “Luciana 4” Lukavac

Adresa: Ulica Branilaca Bosne, Lukavac
Spratnost: Prizemlje + 1
Površina: 500 m2
Datum primopredaje objekta: 9.01.2004.

See details