SPO “O3” Tuzla

Adresa: Ulica Krečanska 15A, Tuzla
Spratnost: Prizemlje + 12
Površina: 7.369,20 m2
Datum primopredaje objekta: 15.12.2010

See details
SPO “L2” Lukavac

Adresa: Ulica Milerova bb, Lukavac
Spratnost: Prizemlje + 4 + Potkrovlje
Površina: 6.894 m2
Datum primopredaje objekta: 4.10.2007

See details
SPO “Luciana 3” Lukavac

Adresa: Ulica Branilaca Bosne, Lukavac
Spratnost: Prizemlje + 4 + Potkrovlje
Površina: 1.500 m2
Datum primopredaje objekta: 30.9.2005.

See details
SPO “Luciana 1” Lukavac

Adresa: Ulica Branilaca Bosne, Lukavac
Spratnost: Prizemlje + 3
Površina: 2.500 m2
Datum primopredaje objekta: 14.9.1999.

See details
SPO “Irac 1” Tuzla

Adresa: Krečanska ulica 21-23, Irac, Tuzla
Spratnost: Suteren + Prizemlje + 8
Površina: 5.670 m2
Datum primopredaje objekta: Januar 2009.

See details
SPO “F1-F2” Lukavac

Adresa: Ulica Armije BiH, Lukavac
Spratnost: Prizemlje + 4 + Visoko potkrovlje + Potkrovlje
Površina: 4.500 m2
Datum primopredaje objekta: 15.12.2005.

See details
SPO “Irac 2” Tuzla

Adresa: Krečanska ulica 17-19, Irac, Tuzla
Spratnost: Suteren + Prizemlje + 8
Površina: 5.243 m2
Datum primopredaje objekta: Juni 2009.

See details
SPO “L1” Lukavac

Adresa: Ulica Milerova bb, Lukavac
Spratnost: Prizemlje + 4 + Potkrovlje
Površina: 6.894 m2
Datum primopredaje objekta: 20.3.2007.

See details
SPO “Luciana II” Lukavac

Adresa: Ulica Armije BiH, Lukavac
Spratnost: Prizemlje + 4 + Potkrovlje
Površina: 1.500 m2
Datum primopredaje objekta: 15.8.2002.

See details